Klassieke Homeopathie

Een homeopaat werkt volgens het gedachtegoed (of in navolging) van Samuel Hahnemann. Homeopathie (prestatiecode 24200) werkt met stoffen die een genezende werking hebben op het lichaam van de cliënt. Deze genezende werking wordt veelal empirisch getest per cliënt alvorens deze volledig wordt toegepast. Een homeopaat behandelt klachten die in eerste instantie te maken hebben met het menselijk lichaam.

Lichaamsgerichte psychotherapie (prestatiecode 24513) is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

planten en kruiden

planten en kruiden als basis voor homeopathische middelen

Hoe werkt homeopathie?

Tijdens het eerste consult voer ik met u een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de klachten (diagnose). Ook is het noodzakelijk dat het toe te dienen medicijn zo goed mogelijk past bij de persoonlijkheid en het klachtenbeeld van de persoon.

Op basis van het vraaggesprek en het klachtbeeld bepaal ik het homeopatisch geneesmiddel (therapie). Tijdens vervolggesprekken bekijk ik samen met u wat de reactie op het middel is, en wat eventueel nog nodig is om de klacht te verhelpen (evaluatie).

Voor wie is homeopathie?

Als het lichaam uit balans is kunnen hierdoor klachten ontstaan. De klachten kunnen op lichamelijk, emotioneel of mentaal vlak liggen. Op klachten die van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij hoofdpijn, overgangsklachten, rugpijn, angsten, depressies, gewrichtsklachten, langdurige verkoudheden, allergieën, spijsverteringsklachten, leerproblemen, huidproblemen, enzovoort, is homeopathie wellicht het antwoord. Ook bij zwangerschap en bij de bevalling kan homeopathische begeleiding een ondersteuning zijn.